Laatste fotoserie

Aftellen
0
dagen
.
0
uren
.
0
minuten
.
0
seconden

tot CARNAVAL 2025

Wanneer is het carnaval?

Historie

Op maandag 21 januari 1952 werd een vergadering belegd met het doel: 
"Het bevorderen van de carnavalsviering in Valkenswaard”.
"Hoewel de opkomst gering was besloot de heer J. Huybers, die als woordvoerder van enkele initiatiefnemers optrad, toch met de vergadering te beginnen."

Dit zijn de eerste twee zinnen uit de notulen van de oprichtingsvergadering van de:
Eerste Valkenswaardse Carnavalsvereniging “Anders dan Anders”. 
De start van de carnavalsviering in Striepersgat werd daarmee een feit.

Dat het oprichten van de eerste carnavalsvereniging in Striepersgat niet zo vanzelfsprekend was, blijkt wel uit de vele correspondentie tussen de oprichters en overheidsinstanties zoals B&W, politie en gemeenteraad. Hetzelfde gold voor het aanvragen van vergunningen voor het organiseren van diverse evenementen. Toch kon dat, en zelfs een verblijf in de politiecel vanwege het zich verkleed op straat vertonen, het doorzettingsvermogen van de oprichters niet aantasten.

In 1953 waren er, op een enkele vergadering na, geen carnavalsactiviteiten in verband met de watersnoodramp in ons land. Het prijzengeld van Fl 40,00 dat voor een carnavalsoptocht was uitgetrokken werd geschonken aan het Nationale Rampenfonds.

PyplianoIn februari 1955 is de draad weer opgepakt en werd de eerste Prins van Striepersgat aan het publiek gepresenteerd:

Prins Pypliano met een Raad van Half Elf.

Het jaar erop kon een voltallige Raad van Elf worden gepresenteerd.

Door de jaren heen heeft Striepersgat vele “ADA-Prinsen” gekend. De echte erkenning door de gemeente Valkenswaard kwam in 1959 toen Prins Sjraar d’n Urste als eerste Prins Carnaval op het gemeentehuis werd ontvangen.

Hierna maakte het vieren van carnaval een snelle groei door. Er kwamen steeds meer carnavalsverenigingen en ook de hele organisatie rondom de Prins van Striepersgat en zijn raad van elf werd steeds omvangrijker. Dit had tot gevolg dat er een overkoepelende organisatie kwam met de naam “Raad van Elf Striepersgat”. Later is die naam veranderd in “Stichting Carnavalsviering Striepersgat”, zoals we deze nu nog kennen.

Zilveren tonAl vele jaren organiseert “Anders dan Anders” diverse evenementen. In de beginjaren waren dat o.a. de afscheidszittingen, die later zijn overgenomen door de Commissie Bals en Zittingen.
Een ander zeer bekend evenement van de vereniging is het tonpraoten. De organisatie daarvan is tegenwoordig in handen van de Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard. Jaarlijks organiseert deze stichting het "Brabants Kampioenschap Tonpraoten" ofwel de strijd om de felbegeerde zilveren ton.